KONTAKT

 

spoločnosť VIANTE, s. r. o., sídlo: Košťova 4, 040 01 Košice,

zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 41455/V

IČO: 50 892 746

DIČ: 2120510392

 

telefónne číslo: 0940 350 513

email: viante@viante.sk

bankové spojenie: Fio banka, a.s., č. účtu: SK1283300000002801225532

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj,Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1.